Srednja škola
SVETOZAR KRSTIĆ - TOZA
29. novembra 10 16203 Vučje
Početna Foto galerija Učenici Zaposleni Kontakt Webmail

©2013
- latinska poslovica -
Plan javnih nabavki za 2017. godinu
Poziv ponuđačima za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti radova - Sanacija sanitarnog čvora
Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti radova - Sanacija sanitarnog čvora
Odluka o dodeljivanju ugovora za javnu nabavku male vrednosti radova - Sanacija sanitarnog čvora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - električna energija
Obavestenje o zakljucenom ugovoru - sanacija sanitarnog čvora
Odluka o izmeni ugovora
Zahtev za osnovna sredstva
Finansijski plan 2018. godinu
Finansijski plan sa rebalansima za 2017. godinu
Zahtev za tekuće izdatke
Plan javnih nabavnki za 2018.godinu
Obrazac 5 januar - jun 2017. godine
Obrazac 5 januar - septembar 2017. godine
Završni_01896_0
Zahtev za tekuće izdatke i dodatna  sredstva 2018. godinu
Zahtev za osnovna sredstva
Programski budzet 2018
Obrazac 5 januar  mart 2018.
Ugovor o izvodjenju radova
Pravilnik o postupku javne nabavke unutar naručioca
Pravilnik o organizaciji budzetskog računovodstva
Finansijski plan 2019
Plan javne nabavke 2019
Raspored polaganja vanrednih ispita