Srednja škola
SVETOZAR KRSTIĆ - TOZA
29. novembra 10 16203 Vučje

©2013
Ranđelović Stanko
- direktor škole

Anđelković Jovan
- usluživanje praksa

Conić Momčilo
- kuvarstvo

Damjančević Tatjana
- francuski jezik

Dimitrijević Jelena
- francuski jezik

Dinić Tatjana
- francuski jezik

Đoković Olgica
- geografija

Đorđević Ana
- filozofija

Đorđević Miroslav
- fizika

Goranović Milena
- engleski jezik

Ilić Srboljub
- računovodstvo

Janković Mirjana
- psihologija

Jović Milica
- engleski jezik

Kocić Milena
- psihologija

Kostić Ljiljana
- ispitivanje namernica

Kostić Milan
- osnovi turizma i ugostiteljstva

Krstić Slobodan
- ložač

Kulić Nikola
- muzička umetnost
Marjanović Jelena
- računarstvo i informatika

Marković Vladica 
- istorija
Mihajlović Goran
- praktična nastava
Mitić Daniela
- biologija
Mitić Goran
- sociologija, građansko vapitanje
Mitić Svetlana
- pomoćni radnik
Mladenović Blagoje
- poznavanje robe

Mladenović Ivan
- matematika

Mladenović Milena
- ekonomska grupa predmeta

Nikolić Danijela
- ustav i građansko vaspitanje

Nikolić Valentina
- fizika

Petrović Gradimir
- bliotekar

Petrović Miroslav
- matematika

Prokopović Gabrijela
- engleski jezik

Ranđelović Goran
- prehrambena tehnologija

Ranđelović Saša
- tehnika rada u laboatoriji

Ranđelović Sunčica
- istorija

Ranđelović Vladan
- verska nastava

Stamenković Vladimir
- likovna kultura

Stanković Dikica 
- kuvarstvo
Stefanović Aleksadra
- engleski jezik

Stojanović Marjan
- blagajnik

Stojanović Olgica
- pomoćni radnik

Stojanović Snežana
- srpski jezik

Stojković Novica 
- hemija

Tošić Saša
- fizičko vaspitanje

Trajković Dragan
- računarstvo i informatika

Trajković Ljiljana
- ruski jezik

Vlajić Dragana
- srpski jezik